Stichting de Lekkerste Wedstrijden
Zuiderzeestraatweg 209,
8096 BJ Oldebroek
NL74 Rabo 0348 481 020
kvk.nr.41042618

GEZOCHT: JURYLEDEN

Voor de negen wedstrijden zoekt de organisatie juryleden. Het gaat om een onbezoldigde, eervolle functie, waarbij een jurylid tijdens (minstens) één wedstrijd het eindproduct jureert.

De proefjury bestaat per categorie uit maximaal vijf leden, onder leiding van een onafhankelijke, ter zake kundige voorzitter. Juryleden zijn deels vakmensen, deels culinair onderlegde consumenten. Zij mogen in geen geval een zakelijke of privé-relatie hebben, of hebben gehad, met de kandidaten.

De jury proeft de creaties, en beoordeelt deze o.m. op de volgende punten: smaak, uiterlijk, gezondheid, duurzaamheid, haalbaarheid, hanteerbaarheid, kostprijs, verkoopprijs en de wijze van presenteren door de deelnemer. Voorafgaand aan de wedstrijden is er een briefing.

Belangstelling, meer weten: info@wedstrijden.nl.

(Foto: de jury aan het werk bij een eerdere editie.)